Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

За проекта

За проекта

facebook thumb

Проект № BG16RFOP001-6.002-0013-C01 „Консервация и реставрация на моста на Колю Фичето в Община Бяла“


От 11.01.2023 г. на територията на Община Бяла, област Русе стартира изпълнението на Проект № BG16RFOP001-6.002-0013-C01 „Консервация и реставрация на моста на Колю Фичето в Община Бяла“, съфинансиран от ЕС чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и „Регионален фонд за градско развитие” АД.
Продължителността на проекта е до 31.12.2023 г. 
Основните дейности, които ще бъдат извършени по време на изпълнението на проекта са: Консервация и реставрация на Беленския мост; Изграждане на двуетажна сграда с цел туристическото обслужване на обекта;  Изграждане на техническа прилежаща инфраструктура и облагородяване на зоната около Беленския мост; Доставка на оборудване и обзавеждане, в това число интерактивни атракции; Популяризиране на новата туристическа дестинация в Община Бяла.

Основните цели на проекта са: Съхраняване, реставрация и опазване на уникален паметник на културата от национално значения за бъдещите поколения чрез извършване на консервация и реставрация на Моста на Колю Фичето в Община Бяла, както и подобряване достъпа до културно-образователни услуги на населението и гостите на община Бяла чрез изграждане на туристическа и техническа инфраструктура на територия на общината.
 

Общата стойност на проекта е 9 501 520.32 лв. , от които: 6 827 798.19 лв. БФП от ЕС, 1 204 905.57 лв. национално съфинансиране и 1 468 816,56 лв. съфинансиране по кредитна линия на „Регионален фонд за градско развитие” АД.
Бенефициент по проекта е Община Бяла

                                   
Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на Община Бяла и по никакъв начин не отразява позицията на Европейския съюз или на Управляващия орган на програмата.